Ime tehnike izhaja iz samega postopka tiska. Motiv se tiska posredno prek dveh valjev. Prvi valj z matrico prenese obarvani motiv na drugi, offset valj, ta pa motiv odtisne na medij. Ključnega pomena je razmerje vode in barve, ki nam omogoča doseganje pravilnih barvnih kombinacij.